Guidelines Carnet de stage/stageboekje

Stageboekje_Medbook

 

Beste assistent,

Vanaf nu kan je in Medbook je jaarverslag afdrukken. Ga naar ‘Opleiding > Jaarverslagen’ en kies het opleidingsjaar dat je wil afdrukken.

Opgelet:

§  Zorg dat je stageplan correct ingevuld is. Duid per stageperiode je lokale stagemeester aan. Dit is de stagemeester die op je officiële stageplan zijn handtekening heeft gezet. Per stageperiode kan je ook nog een stagebegeleider aanduiden maar dat hoeft niet.

§  De bijlagen moet je zelf nog apart afdrukken en toevoegen aan je jaarverslag.

Als bijlage moet je nog meegeven:

§  Het laatste evaluatiegesprek van elke lokale stagemeester die je in dat opleidingsjaar hebt gehad (als je maar 1 lokale stagemeester hebt gehad, hoef je ook maar 1 evaluatiegesprek toe te voegen).

§  Als je een wetenschappelijk artikel gepubliceerd hebt, voeg je het voorblad van je artikel toe samen met het bewijs dat je artikel gepubliceerd werd. (printscreen pubmed)